NAISTEN TÄYDEN PALVELUN VAATELIIKE!

Käyttö- ja turvallisuusseloste -Spot White

Käyttöohje – Spot White
Kirkkaan puhdas valkoinen: Spot Whiten tehokas koostumus palauttaa valkopyykin hohtavan valkoiseksi jo ensimmäisen pesun jälkeen.
Lisäpesuteho: Spot White lisää pesuaineen pesutehoa myös matalissa lämpötiloissa.
Tehokas tahroja vastaan: Spot White auttaa poistamaan vaikeimmatkin tahrat.
Hygieenisesti puhdas: Aktiivisen hapen ansiosta Spot White puhdistaa kaikki pyykit hygieenisesti. Ihanteellinen esimerkiksi alusvaatteisiin, vauvanvaatteisiin, vuodevaatteisiin ja paitoihin.
Spot White:a voidaan käyttää puuvilla- ja synteettisillä kankailla (polyester, mikrokuidut, viskoosi yms.)
Tehokas myös hajun ja homeen poistoon
Annostele 2-4 korkillista halutun valkaisutuloksen mukaan Spot White:a pesukoneeseen pyykinpesuaineen sekaan. Annosmäärä on laskettu 4-7 kg:n määrään tekstiiliä. Valkoiset tekstiilit tulevat jälleen kirkkaan valkoisiksi. Ainutlaatuinen tekstiilejä valkaiseva koostumus, joka sisältää tehokasta aktiivihappea. Varmistaa puhtaan valkoisen lopputuloksen vain yhden pesun jälkeen.

Pakkauskoko 550g

Tuoteseloste

natriumperkarbonaatti <= 35%
natriumkarbonaatti 10-30%
Sisältää lisäksi: subtilisiini, -amylaasi, optiset kirkasteet, tokoferoli, BHT, hajusteet

Produktinnehåll

natriumperkarbonat <= 35%
natriumkarbonat 10-30%
Innehåller även: subtilisin, -amylas, optiska vitmedel, tokoferol, BHT, parfymer

Turvallisuusseloste / Säkerhetsdatablad
Vaara

Haitallista nieltynä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Käytä suojalaseja/kasvojensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä useita minuutteja. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka huuhtelua. Ota heti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vaaralliset ainesosat: Natriumperkarbonaatti

Fara

Farligt vid förtäring. Allvarlig ögonskada. Använd ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i era minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser, om sådana nns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja. Ring omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvara utom räckhåll för barn.
Innehåller: Natriumperkarbonat