NAISTEN TÄYDEN PALVELUN VAATELIIKE!

Käyttöohje ja turvallisuusseloste -Spot Yellow

Käyttöohje – Spot Yellow

Spot Yellow tehoaa mm. näihin tahroihin: huulipuna, rasva, liima, öljy, öljypohjainen maali ja lakka, kosmetiikka, vaha ja purukumi.

Kaada tahranpoistoainetta suoraan tahralle ja harjaa tahrakohtaa hellävaraisesti. Anna vaikuttaa 10-15 min ja pese normaalisti. Mikäli tahraa jää vielä näkyviin, voit toistaa käsittelyn. Tahranpoisto tehoaa parhaiten tuoreisiin ja pesemättömiin tahroihin. Kokeile tekstiilin värinkestoa nurjalle puolelle. (Ei pellavalle ja silkille)

Ammattipesuloiden käyttämä tahranpoistoaine on nyt ensimmäistä kertaa suoraan laimentamattomana saatavilla sinulle. Huomioithan kuitenkin, että ei ole olemassakaan ainetta, joka pystyisi poistamaan aivan kaikki (vanhat/pinttyneet) tahrat. Spot-tahranpoisto on kuitenkin markkinoiden tehokkain työkalu siihen.

Pakkauskoko 210ml

Tuoteseloste

30% alifaattiset hiilivedyt
5 – < 15% anioniset pinta-aktiiviset aineet
Säilyvyys vähintään 5 vuotta

Produktinnehåll

30% alifatiska kolväten
5 – < 15% anjoniska tensider
Hållbarhetstid på minst 5 år

Turvallisuusseloste / Säkerhetsdatablad

Vaara

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese roiskeet iholta huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin.

Fara

Allvarligt irriterande för ögonen. Tvätta förorenad hud noggrant efter hantering. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i era minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om lätt att göra. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: kontakta läkare.